Цэцэрлэгийн эцэг эхчүүдийн дунд "Караоке" тэмцээн явагдлаа